Danskerne har levet med Ø-mærket i 30 år. Vi vil gå tilbage i arkiverne og finde de vigtigste nøglebegivenheder og -personer frem. Vi ønsker at samle den viden og de erfaringer, der gemmer sig bag Ø-mærkets tilblivelseshistorie. Projektgruppens ærinde er at tegne et portræt af den tid, de mennesker, græsrødder og det landbrug, der ligger bag Ø-mærket og samtidig gøre det gennem et kritisk blik på de samfundsudfordringer vores landbrugsproduktion har medført, og hvor Ø-mærket endnu ikke har alle svarene. Endelig ønsker projektgruppen at undersøge eventuelle paralleller mellem økologiens historie og andelsbevægelsens betydning for dansk landbrug i slutningen af 1800-tallet.

Er Ø-mærket bæredygtigt?

Filmen vil også forsøge at sætte fokus på, hvad der skal til for, at Danmark som landbrugsland bliver bæredygtigt. Sammenholder man økologiens grundprincipper med de 17 Verdensmål og dertilhørende 169 delmål, så er der mange fællesnævnere. Men et er principper. Noget andet er marked, love, regler og dertilhørende certificeringer som Ø-mærket. Ø-mærket indeholder i dag ingen specifikke klimakrav. Og uanset, hvordan man læser verdensmålene, så er der ingen tvivl om, at de systemer for fødevareproduktion, vi har i dag, skal gennemgå markante forandringer for at blive bæredygtige lokalt og globalt. Vi stiller spørgsmålet, om Ø-mærket kan følge med?

De fire økologiprincipper
(formuleret af IFOAM)
  1. Sundhedsprincippet: Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.
  2. Økologiprincippet: Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.
  3. Retfærdighedsprincippet: Økologisk jordbrug bør bygge på forhold der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.
  4. Forsigtighedsprincippet: Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Velegnet som undervisningsmateriale
Såfremt der opnås fuld finansiering af projektet, vil produktionen omfatte både dokumentarfilm (ultimo 2020) samt en coffeetable-book og en podcast-serie (i løbet af 2021). Store dele af materialet vil være velegnet som undervisningsmateriale i de højere klasser i Folkeskolen/Gymnasium og HF mfl. Desuden vil projektets hjemmeside leve videre efter projektets afslutning, hvor film og podcasts vil være offentligt tilgængelige. Hjemmesiden vil desuden rumme andet relevant baggrundsmateriale og links til mere information om økologi.